UDRUGA IZNAJMLJIVAČA  APARTMANA I SOBA

GRADA PAGA

23250 Pag Vlahe Bukovca 2

Predsjednik Udruge: Mate Donadić E-mail: mate.donadic@zd.t-com.hr  Tel. 091-2546 101                                 Tajnica Udruge: Barbara Kurilić

Tiskanicu za pristup novih članova Udruge

                možete preuzeti ovdje : 

               

Ovjereni statut Udruge možete pogledati

        nakon što ga ovdje preuzmete :

               

Rješenje o osnivanju udruge možete pogledati, kada ga ovdje preuzmete:

                      

Program rada udruge možete pogledati, kada ga ovdje preuzmete: